Privacybeleid

Privacy Verklaring

HeleneMG Design-Couture

Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van HeleneMG Design-Couture. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door HeleneMG Design-Couture op haar websites; www.artwear-fashion-education.com. www.helenemg.com en op www.ringkussens.eu

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Helene van der Meijs, HeleneMG Design-Couture

Inhoud

01 HeleneMG Design-Couture

02 Doel gegevens

03 Ontvangers

04 Opslag Periode

05 Beveiliging

06 Jouw rechten

07 Plichten

01. HeleneMG Design-Couture

Je leest op dit moment de privacy verklaring van HeleneMG Design-Couture. HeleneMG Design-Couture is een bedrijf wat zich richt op het vervaardigen van kleding, in het bijzonder bruids- en avondkleding en de vervaardiging van couture en onderdelen daarvan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan broderie d’art, kantverwerking en andere specifieke technieken die couture stukken zo bijzonder maken. In het verlengde van deze expertise biedt HeleneMG Design-Couture op haar website www.artwear-fashion-education.com (online) cursussen in dit vakgebied aan. Naast vervaardiging van kleding en het aanbieden van cursussen richt het bedrijf zich ook op verkoop van kleding in haar fysieke winkel aan de Hoogstraat 7 in Heusden-Vesting en de verkoop van Ringkussen op de website www.ringkussens.eu.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door HeleneMG Design-Couture verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door HeleneMG Design-Couture, neem dan gerust contact op!

Helene MG Design-Couture

info@HeleneMG.com | 06 20 61 32 95

Hoogstraat 7 | 5256AW | Heusden

Btw. Nr. 152860873B01 | KVK Nr. 18131670

HeleneMG Design-Couture is een eenmanszaak, welke wordt

gedreven door Helene van der Meijs.

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door HeleneMG Design-Couture op de volgende websites: www.helenemg.com, www.artwear-fashion-education.com en www.ringkussens.eu. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

HeleneMG Design-Couture stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres en eventueel voornaam en telefoonnummer worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van HeleneMG Design-Couture. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met HeleneMG Design-Couture via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om jou informatie, een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

03. Aankoop Webshop

Om jouw aankoop in de webshop te kunnen bevestigen, te kunnen verzenden en om eventueel contact met je op te kunnen nemen worden jouw persoonsgegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, land, emailadres en telefoonnummer verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website

04. Toegang tot online cursussen

Wanneer je je hebt aangemeld voor het volgen van een online cursus worden jouw naam en emailadres verzameld zodat we je toegang kunnen geven tot de inhoud van deze online cursussen. Er wordt je gevraagd een account aan te maken door het invullen van login gegevens. Na betaling van het cursusgeld en het aanmaken van een account krijg je toegang tot de inhoud van de online cursus en kan je dan gedurende een vooraf vastgestelde periode de inhoud van de cursus bekijken en deze volgen.

05. Analytics

De websites van HeleneMG Design-Couture verzamelen jouw gegevens om de websites te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics en met de applicatie van WordPress. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou te kunnen voorzien van de gevraagde producten en/of informatie

03.Ontvangers

De gegevens die HeleneMG Design-Couture ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Hostnet

De website en back-ups van de website worden gehost bij Hostnet. Gegevens die jij achterlaat op de websites van HeleneMG Design-Couture zijn op de servers van Hostnet opgeslagen

Ook de e-mail adressen van HeleneMG Design-Couture worden gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door HeleneMG Design-Couture, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@HeleneMG.com

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met HeleneMG Design-Couture via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door HeleneMG Design-Couture of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar HeleneMG Design-Couture. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met alle websites van HeleneMG Design-Couture privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06. Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij HeleneMG Design-Couture vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met HeleneMG Design-Couture. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door HeleneMG Design-Couture. Je kunt je uitschrijven voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail. De link opent in jouw emailprogramma dan een nieuw bericht. Het emailadres van de ontvanger  en de omschrijving “Uitschrijven Nieuwsbrief” zijn al ingevuld zodat je alleen nog maar hoeft te verzenden.

04. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij HeleneMG Design-Couture opgeslagen liggen dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient HeleneMG Design-Couture al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij HeleneMG Design-Couture vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat HeleneMG Design-Couture niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat HeleneMG Design-Couture jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@HeleneMG.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

HeleneMG Design-Couture verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, toestemming en/of overeenkomst. Denk hierbij aan de online verkoop van fysieke producten, het versturen van nieuwsbrieven en het aanbieden van online diensten of producten van HeleneMG Design-Couture via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan HeleneMG Design-Couture de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met HeleneMG Design-Couture met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

HeleneMG Design-Couture behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HeleneMG Design-Couture dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van HeleneMG Design-Couture te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@HeleneMG.com

Helene van der Meijs

Hoogstraat 7 | 5256AW | Heusden

Btw. Nr. 152860873B01 | KVK Nr. 18131670